Cut the cables and take on a greater source of entertainment with TCL’s D2710.  The Internet digital TV hooks you up with your favorite channels with instant access to programs and shows.

WiDiWiDiYouTubespec-WIRELESS-DISPLAY spec-TWITTER spec-PICASA spec-OPERA-STORE

spec-OPERA-BROWSER spec-GoLive2 spec-Internet-TV spec-File-Share spec-Digital-Dynamic-Audio-System spec-USB Spec-HDMI


CSOT - dòng màn hình LCD thế hệ 8.5 đạt chỉ tiêu sản xuất trước thời hạn

Chương trình không đặt nặng tính cạnh tranh gay gắt về thứ hạng giữa các thí sinh. Theo đó, 6 thí sinh tham gia được lựa chọn....

Xem tiếp

2015 © TCL Vietnam Corporation | All Rights Reserved
color-your-world