Ái Phương hát karaoke cực 'sung' cùng bạn thân bên TV TCL

  • 18/03/2016 13:54
  •   1398      

Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share

SHARE    Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share
Thông báo: Nhà sản xuất panel của TCL (CSOT) bắt đầu sản xuất mô-đun màn hình thế hệ cao

Công ty TNHH Công nghệ Quang Ðiện Thâm Quyến Trung Quốc (sau đây gọi tắt là CSOT), nhà cung cấp màn hình hàng đầu thế giới, đã công bố sản xuất các...

Xem tiếp

2015 © TCL Vietnam Corporation | All Rights Reserved
color-your-world