Ái Phương hát karaoke cực 'sung' cùng bạn thân bên TV TCL

  • 18/03/2016 13:54
  •   1512      

Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share

SHARE    Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share
TCL History

TCL tượng trưng cho " The Creative Life" - " Cuộc sống sáng tạo" cũng chính là slogan và tiêu chí của tập đoàn công nghệ đứng thứ 3 toàn cầu.

Xem tiếp

2015 © TCL Vietnam Corporation | All Rights Reserved
color-your-world