TCL dành giải Thương Hiệu Nhà tuyển dụng Mạnh Nhất Châu Á

  • 18/03/2016 13:56
  •   1701      

Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share

SHARE    Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share
CSOT - dòng màn hình LCD thế hệ 8.5 đạt chỉ tiêu sản xuất trước thời hạn

Chương trình không đặt nặng tính cạnh tranh gay gắt về thứ hạng giữa các thí sinh. Theo đó, 6 thí sinh tham gia được lựa chọn....

Xem tiếp

2015 © TCL Vietnam Corporation | All Rights Reserved
color-your-world