Thông báo: Nhà sản xuất panel của TCL (CSOT) bắt đầu sản xuất mô-đun màn hình thế hệ cao

  • 29/06/2018 17:44
  •   1801      

Facebook Share    twitter Share    Google share    pinterres share

Thâm Quyến, ngày 13 tháng 6 năm 2018 - Công ty TNHH Công nghệ Quang Ðiện Thâm Quyến Trung Quốc (sau đây gọi tắt là CSOT), nhà cung cấp màn hình hàng đầu thế giới, đã công bố sản xuất các mô-đun bảng thế hệ cao, củng cố chiến lược tích hợp dọc của TCL.

 
Các giám đốc điều hành cấp cao của TCL Corporation và các quan chức chính phủ Huệ Châu đã tham dự lễ kỷ niệm việc bắt đầu sản xuất các mô-đun màn hình thế hệ cao tại Huệ Châu vào ngày 12 tháng 6 năm 2018